Redningsmann i Norsk Luftambulanse AS

Redningsmannen bemanner selskapets luftambulansehelikoptre og utrykningskjøretøy. Ved ansettelse må selskapets gjeldende krav samt Nasjonal standard for redningsmenn tilfredsstilles.

Ta gjerne en titt på kompetansekravene og gjør eventuelle forberedelser før neste utlysning. Ved ansettelse kreves følgende kvalifikasjoner:

Paramedic eller sykepleier.
Autorisasjon som helsearbeider iht. Helsepersonelloven.
Kompetansebevis for utrykningskjøring kode 160.
Minimum 2 års erfaring fra selvstendig prehospitalt akuttmedisinsk arbeid.
Flyteori privatflyger PPL.
Basiskunnskaper i fjellklatring /redning.
Sportsdykkersertifikat, NDF/ PADI.
Gyldig legeundersøkelse for privatflygere PPL kl.2.
Vandelsattest må fremlegges ved tilbud om ansettelse (krav fra Luftfartstilsynet om plettfri vandel).
Bestå fysiske opptakskrav.
PHTLS eller tilsvarende.
Kurs i samvirke på skadested (SPS).

Her kan du lese mer om Nasjonal standard for redningsmenn.

Eventuelle ledige stillinger finner du her.