Trondheim

Basen i Trondheim er en av 13 baser Norsk Luftambulanse AS opererer på vegne av Helseforetakenes luftambulansetjeneste HF.

Basen åpnet ved årsskiftet 1987–88 på Brøset, hvor den ble drevet i ti år. I 1998 åpnet dagens base i Vestre Rosten omtrent fem kilometer utenfor sentrum av Trondheim, og den dekker i hovedsak begge trøndelagsfylkene.

Luftambulansebasen mottar rundt 1 500 alarmer årlig, og har omtrent 800 utrykninger med legehelikopter og 300-400 med legebil. Omtrent 90 prosent av oppdragene er primæroppdrag, det vil si skader og sykdom, resten er transport mellom sykehus.

Ansatte knyttet til basen: Seks leger, fire redningsmenn og fire flygere. I tillegg har Stiftelsen Norsk Luftambulanse kontorer på basen.